Fruitvlieg (Drosophyla Lidea, -fasciata, of -melanogaster)

Bestrijding

Na een grondige inspectie worden de ontwikkelingsbronnen van fruitvliegjes in beeld gebracht. Deze bronnen worden grondig schoongemaakt, waarna bestrijdingsmiddelen worden toegepast om de laatste fruitvliegjes te doden.

Uiterlijk

De fruitvlieg is een klein insect met een lengte tot ca. 4 mm. Ze zijn afhankelijk van de soort bruingeel tot donkerbruin gekleurd. De fruitvlieg kan goed, maar weinig gericht, vliegen. De ogen zijn groot in verhouding tot de grootte van de kop. De larven van de fruitvlieg zijn meestal licht van kleur, langwerpig en pootloos. Het puntige uiteinde van de larve van de fruitvlieg is de kop.

Leefwijze

De larven van de fruitvlieg voeden zich met vochtige soms vrijwel vloeibare producten zoals rottende vruchten en planten, gistend sap, melk- en bierresten, enz. In deze vochtige massa kunnen eitjes, larven en poppen zich uitstekend handhaven en vermenigvuldigen. De eitjes worden door de vliegjes afgezet in of bij deze voedingsbodems, waardoor de uitgekomen larven van de fruitvlieg onmiddellijk voedsel kunnen opnemen.

Algemene Informatie

Gezien de leefwijze van fruitvliegen komen zij vrij algemeen in de "vochtige" levensmiddelenindustrie voor, maar ook in keukens (spoelmachines, afvoeren, e.d.) en in woningen (rioolgebreken o.i.d.). Vooral azijn en zwakke oplossingen van alcohol trekken fruitvliegjes aan.

Wering

Een goede hygiƫne gaat de ontwikkeling van de fruitvlieg tot grote aantallen tegen. Zorg ook voor het regelmatig reinigen van afvalbakken, containers, e.d., spoel afvoergoten regelmatig door en houdt emballage en retourproducten (melk, bier, limonade, e.d.) apart van productieruimten.

Afspraak maken

Heeft u ook last van ongedierte?

maak een afspraak