Zwartbruine Wegmier (Lasius Niger)

Bestrijding

De bestrijding van mieren kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, al naar gelang de omstandigheden. Men kan hierbij gebruik maken van insecticiden. Bij het aantreffen van tuinmieren in gebouwen dient men allereerst na te gaan waar het nest van deze mieren zich bevindt. Omdat nesten van mieren zich meestal buiten het gebouw zullen bevinden, heeft bestrijding van mieren buitenshuis de voorkeur en maakt het de toepassing van bestrijdingsmiddelen binnenshuis vaak overbodig.

Uiterlijk

Mieren zijn insecten en behoren tot de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Mieren hebben een grote kop met daarop een paar samengestelde ogen. In de geknikte antennen hebben mieren de reukzin en tastzin, die beide erg goed ontwikkeld zijn. Tussen borststuk en achterlijf bevindt zich een achterlijfssteel, die kan bestaan uit één of meer platte schubben of bolvormige knopen. De bovenkaken van mieren zijn zeer sterk, de onderkaak is aanmerkelijk zwakker. Mieren spuiten mierenzuur met het achterlijf tot wel 50 cm hoogte.

Leefwijze

Mieren zijn sociale insecten. Ze leven in zogenaamde mierenstaten of nesten. In deze nesten treffen we verschillende individuen aan: koninginnen (de vruchtbare mieren, die de eitjes produceren), werksters (onvruchtbare vrouwtjes, die zorgen voor het voedsel, de larven, de nestuitbouw, enz.. en mannetjes; mieren die de jonge koninginnen bevruchten om tot een succesvolle eiproductie over te kunnen gaan. In de meeste gevallen leven de koninginnen mieren veel langer dan de mannetjes mieren en de werksters. De werksters zijn ongevleugeld. Bij de meeste soorten zijn de koninginnen en de mannetjes mieren al dan niet tijdelijk gevleugeld (bruidsvlucht). De werksters treffen we vaak in z.g. mierenstraten aan. Na het aanbrengen van een reukspoor naar b.v. een geschikte voedselbron zullen de anderen steeds dezelfde weg volgen.

Volwassen vrouwtjes mieren of koninginnen mieren overwinteren en leggen hun eitjes in het voorjaar. De witte larven zonder poten komen 3 - 4 weken later uit de eitjes en worden door de koningin gevoed met een afscheidingsproduct van haar speekselklieren tot ze volgroeid zijn en verpoppen. De poppen vormen de bekende "miereneitjes" worden later de volwassen werksters. Deze hebben als taak de voedselaanvoer en vervolgens de zorg voor het broed. De gehele levenscyclus van mieren neemt ongeveer twee maanden in beslag en de mierenhoop kan een aantal jaren blijven bestaan.

Werkstermieren vergroten het nest ook en maken gangen en nesten in de aarde. Zij verzorgen de koningin en de larven en houden hen schoon. Indien er gevaar dreigt brengen zij hen in veiligheid. Werksters kunnen poppen dragen die bijna net zo groot zijn als zij zelf.

In de zomer worden in grote getalen seksuele vormen geproduceerd: de mannetjes mieren groter dan de werkster mieren en de vrouwtjes mieren nóg groter, tot wel 15 mm. Zij zijn bruinzwart van kleur. Beide geslachten hebben transparante vleugels. Zij stijgen op dezelfde dag op uit het nest en paren terwijl ze in alle richtingen uitvliegen. Vandaar de vele klachten in de zomer over "vliegende mieren". Deze zwermen bestaan uit enorme aantallen mieren en houden wel 2 - 3 uur aan. Na de paringsvlucht gaan de mannetjes dood en verliezen de vrouwtjes mieren hun vleugels en overwinteren in een "grondnest" tot in het volgende voorjaar een nieuwe staat ontstaat. Staten met meer dan één koningin worden zelden aangetroffen. Zij is het kloppende hart van het nest, dat geleidelijk sterft als zij daaruit verwijderd wordt.

Algemene Informatie

Mieren komen over de gehele wereld voor en een aantal tropische soorten heeft zich in onze verwarmde gebouwen gevestigd. Zwartbruine wegmieren zijn een zeer veel voorkomende soort, die het leven voornamelijk buiten doorbrengen. De nesten worden doorgaans aangetroffen in vochtige aarde onder tuintegels, stenen, enz., waarbij het gemiddelde aantal mieren per nest ongeveer 10.000 tot 20.000 is. Vooral in een zandige bodem voelen deze mieren zich thuis.

Wanneer een nest zich dicht bij een huis, winkel, ziekenhuis of ander gebouw bevindt, zullen werkster mieren een rijke voedselbron zoeken en vinden. Binnen de kortste keren zal er dan een colonne mieren van het nest naar de voedselbron en vise versa actief zijn. Werkster mieren overbruggen vaak grote afstanden via reuksporen die door henzelf of door hun zustermieren worden achtergelaten. Wanneer zij voedsel hebben gevonden, communiceren zij dit met de anderen door met hun antennes op hun collega's te tikken. Wegmieren voeden zich met een aantal verschillende voedingsstoffen. Ze doden en verorberen kleine vliegjes en vergelijkbare insecten, gaan op bloemen zitten voor de nectar en zoeken zaden.

Tevens houden wegmieren "melkkoetjes" (bladluizen) om de suikerachtige afscheiding die zij produceren. Vooral op zoete stoffen (jam, limonade) zullen wegmieren in grote aantallen afkomen.

Wering

Om te voorkomen dat mieren van buiten worden aangetrokken, moet je levensmiddelen die aantrekkelijk voor mieren zijn (zoals jam, suiker e.d.) bewaren in goed afgesloten potten of bussen en afvalemmers goed gesloten houden.

Afspraak maken

Heeft u ook last van ongedierte?

maak een afspraak