Spitsmuis (Soricidae)

Bestrijding

De beste methode om overlast door spitsmuizen te verhelpen is om alle openingen in de buitenmuren "muisdicht" (kleiner dan 0,5 cm.) te maken. Omdat spitsmuizen per dag ongeveer de helft van hun lichaamsgewicht moeten eten om te overleven, en niet lang zonder voedsel kunnen, zal de overlast dan snel verholpen zijn.

Uiterlijk

De rug is rossig grijs of grijsbruin, de buik iets lichter. De schedel is smal en spits toelopend. De behaarde start is de helft tot 2/3 van de lichaamslengte. Volwassen exemplaren meten 6 tot 9 cm in totaal. Hun vacht is sterk glanzend. Het gebit van spitsmuizen is heel anders dan dat van de echte muizen; in plaats van knaagtanden hebben ze sterk gepunte, sikkelvormige snijtanden en scherpe kiezen, geschikt om insectenpantsers te vermalen. Bij mannetjes is de muskusklier aan zijkant zichtbaar. Crocidura-soorten hebben lange, afzonderlijke haren op de staart staan.

Leefwijze

Spitsmuizen zijn vlugge, beweeglijke diertjes die, met tussenpozen, zowel overdag als 's nachts actief zijn. Door hun hoge metabolisme en in verhouding grote lichaamsoppervlakte verbranden zij opgenomen voedsel zeer snel en moeten ze vrijwel voortdurend eten om in leven te blijven. Zij voeden zich hoofdzakelijk met kleine, ongewervelde dieren zoals insecten en insectenlarven, wormen, slakken, spinnen en soms ook met kleine gewervelde dieren (bijv. jonge muizen). Door de grote hoeveelheden insecten en andere schadelijke dieren die ze dagelijks verorberen zijn spitsmuizen voor de mens zéér nuttige dieren.
Spitsmuizen leven meestal in zelfgegraven holen, maar maken ook wel gebruik van oude muizen- of mollengangen. Ze geven de voorkeur aan een leefomgeving met een ruige vegetatie waar voor hen veel prooidieren en schuilplaatsen te vinden zijn. In strenge winters kunnen veel soorten, bij wijze van uitzondering, ook wel binnenshuis aangetroffen worden. Afhankelijk van de soort werpen spitsmuizen gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar, 4 tot 6 jongen.

Algemene Informatie

Alhoewel spitsmuizen uiterlijk wel wat van de huismuis (Mus musculus Linnaeus) weghebben, zijn zij er totaal niet aan verwant. Huismuizen behoren tot de orde der knaagdieren (Rodentia), terwijl de spitsmuizen tot de orde der insecteneters (Insektivora) behoren. De het meest in huis voorkomende soort is de huisspitsmuis (Crocidura russula Hermann}. Verder komen in Nederland o.a. de dwergspitsmuis, bosspitsmuis en veldspitsmuis voor.

Afspraak maken

Heeft u ook last van ongedierte?

maak een afspraak